„Wspomnień czar” - Szkolny Konkurs Literacki
 
 
Nauczyciele poloniści zapraszają do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Literackim „Wspomnień czar”.

Odszukaj absolwenta naszej szkoły i przeprowadź z nim wywiad.


Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego „Wspomnień czar” na wywiad z absolwentem szkoły.

I Cele konkursu:

1. Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

2. Rozwijanie wrażliwości uczniów.

3. Integracja międzypokoleniowa, poznanie historii szkoły.

4. Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem szkolnym.

5. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową pracy.


II Zasady uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.

2. Prace będą oceniane w kategorii  - wywiad z absolwentem szkoły.

3. Wywiad powinien mieć minimum jedną stronę formatu A4.

4. Wywiad przeprowadza aktualny uczeń PSP 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu z absolwentem szkoły (może nim być członek rodziny, kolega, sąsiad itp.).

5. Tematyka zadawanych pytań powinna być związana ze wspomnieniami z czasów szkolnych.

6. Autor wywiadu podpisuje się na końcu tekstu.


III Terminy:

Prace należy przesyłać do nauczycieli polonistów w terminie do 16 listopada 2020 r.


IV Kryteria oceniania:

  • zastosowanie formy wywiadu,
  • zgodność z tematyką konkursu,
  • atrakcyjność treści,
  • oryginalność ujęcia tematu.

V Postanowienia końcowe:

Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez organizatora na stronie szkoły.

Opracowanie: mgr Anna Milejska


  
 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS