„Tłumaczymy żywioły” - projekt edukacyjny
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu przystępuję do projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej do – „Tłumaczymy żywioły”.

Projekt zakłada wspomaganie rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, wzmocnienie deficytowych obszarów kompetencji w zakresie kluczowych, cyfrowych (w tym TIK) oraz umiejętności uniwersalnych u uczniów poprzez kompleksowy program działań realizowany na terenie szkoły, jak i poza nią.

W ramach projektu dla uczniów planowane są następujące formy wsparcia:

  • zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej oraz kompetencje kluczowe w formie video-konferencji;
  • zajęcia „Bezpieczny w sieci” z zakresu TIK i cyberprzestrzeni;
  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach szkolnych kół pn. „Żywioły”;
  • wyjazdy do ciekawych MEB (poza Opole) w celu realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi - zajęcia prowadzone metodami eksperymentu;
  • wyjazdy na targi branżowe dla uczniów VII i VIII klas;
  • event plenerowo-zajęciowy, w ramach którego przeprowadzone zostaną prezentacje dokonań szkół w projekcie, pokazy naukowe, eksperymenty i doświadczenia.

Koordynator projektu w szkole: p. Justyna Wolska.


Załączniki:
  
 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS