Newsletter


Fundacja "Sport i Oświata to dobra lokata" została ustanowiona 9 grudnia 2004 roku przez Fundatorów:

 • p. Annę Bizoń,
 • p. Beatę Bułkę,
 • p. Jolantę Dubel,
 • p. Bogumiłę Gruszczyńską,
 • p. Edwarda Smertycha,
 • p. Mirosław Śnigórskiego.

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe działalności PSP nr 2 w Opolu, w zakresie realizowanych zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz integracji ze środowiskiem lokalnym,
 • popularyzacja i upowszechnianie tradycji szkoły, idei olimpijskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
 • wspieranie uczniów PSP nr 2 w Opolu  uzdolnionych i utalentowanych poprzez m.in. udzielanie pomocy materialnej,
 • organizacja pomocy dzieciom dysfunkcyjnym oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo,
 • pomoc w organizowaniu i finansowaniu imprez oraz uroczystości wewnątrzszkolnych i środowiskowych,
 • wspieranie działań szkoły w organizacji pozaszkolnych zajęć rekreacyjno-sportowych,
 • wspieranie środowiska szkolnego w organizacji imprez kulturalnych i sportowych na terenie miejsca zamieszkania,
 • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • integrowanie dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych z życiem szkoły,
 • udzielanie pomocy finansowej szkole w rozwoju bazy dydaktycznej i sportowej.

 
  


  Ważne informacje

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

PROGRAM PROFILAKTYKI
PROGRAM PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ ARCHIPELAG SKARBÓW

Bieg rekreacyjny- FAIR PLAY

 
Podstrony:  1  2  3 

 
27


 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS