Newsletter


Fundacja "Sport i Oświata to dobra lokata" została ustanowiona 9 grudnia 2004 roku przez Fundatorów:

 • p. Annę Bizoń,
 • p. Beatę Bułkę,
 • p. Jolantę Dubel,
 • p. Bogumiłę Gruszczyńską,
 • p. Edwarda Smertycha,
 • p. Mirosław Śnigórskiego.

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe działalności PSP nr 2 w Opolu, w zakresie realizowanych zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz integracji ze środowiskiem lokalnym,
 • popularyzacja i upowszechnianie tradycji szkoły, idei olimpijskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
 • wspieranie uczniów PSP nr 2 w Opolu  uzdolnionych i utalentowanych poprzez m.in. udzielanie pomocy materialnej,
 • organizacja pomocy dzieciom dysfunkcyjnym oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo,
 • pomoc w organizowaniu i finansowaniu imprez oraz uroczystości wewnątrzszkolnych i środowiskowych,
 • wspieranie działań szkoły w organizacji pozaszkolnych zajęć rekreacyjno-sportowych,
 • wspieranie środowiska szkolnego w organizacji imprez kulturalnych i sportowych na terenie miejsca zamieszkania,
 • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • integrowanie dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych z życiem szkoły,
 • udzielanie pomocy finansowej szkole w rozwoju bazy dydaktycznej i sportowej.

 
  


  Ważne informacje

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - VI
odbędą się 21 maja (wtorek).
Uwaga! Zebranie dla klasy Ia nie odbędzie się.
Zmiany dla klas: Ic, Vc i VIb.


Test wstępny do grupy dwujęzycznej
odbędzie się 23 maja (czwartek) o godz. 15:00.

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV
sprawdź terminy!

 
Podstrony:  1  2  3  4 

 
11


 

 ARCHIWUM STRONY INTERNETOWEJ PSP2       Lata szkolne: 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS