Konkurs na najbardziej zmotywowany zespół klasowy I - III
 
 
.:OPRACOWANIE: p. Beata Trenczek, p. Beata Kachny, p. Bożena Kęs, p. Elżbieta Raczkowska, p. Marzena Trojanowska, p. Dominika Waluś, p. Barbara Niedworok, p. Mirosław Śnigórski, p. Urszula Długosz

Celem motywowania jest:

 • zachęcenie uczniów do systematycznej i efektywnej nauki
 • mobilizacja do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły
 • promowanie zachowań zgodnych z normami określonymi przez Statut Szkoły
 • promowanie aktywności uczniów
 • dążenie do wyznaczonego celu
 • rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów
 • budowanie poczucia odpowiedzialności dziecka

Zespół w składzie:
Beata Trenczek - przewodnicząca, Beata Kachny, Bożena Kęs, Elżbieta Raczkowska, Marzena Trojanowska, Dominika Waluś, Barbara Niedworok, Mirosław Śnigórski, Urszula Długosz

zdecydował, że z każdej klasy I - III zostanie wybranych przez wychowawcę klasy troje dzieci.
Wybór trojga uczniów w roku szkolnym 2013/2014 odbędzie się w maju 2014r. W latach kolejnych na koniec I semestru nauki. Decyzja wychowawcy klasy jest ostateczna, nie ma od niej odwołania.

Kryteria wyboru uczniów:

 • sukcesy w konkursach
 • udział w konkursach, udział w życiu szkoły
 • wyniki w nauce, aktywność na zajęciach
 • życzliwość w stosunku do rówieśników
 • zbiórka surowców wtórnych
 • postawa „fair play”
 • czytelnictwo
 • zachowanie
 • przygotowanie do zajęć (sumienność w wypełnianiu swoich obowiązków, przydzielonych zadań)

Wyłonieni uczniowie zostaną nagrodzeni.

  
 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS