Poradnia Medycyny Sportowej
 
 

W związku z planowanym rozpoczęciem działalności od dnia 1 stycznia 2016 r. Poradni Medycyny Sportowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu istnieje możliwość kierowania zawodników, trenerów i sędziów na badania z zakresu medycyny sportowej do SP ZOZ „Zaodrze” w Opolu przy ul. Licealnej 18.

W załączeniu znajduje się oferta cenowa przygotowana przez SP ZOZ „Zaodrze” na usługi, które będą świadczone od dnia 1 stycznia 2016r. w nowej Poradni Medycyny Sportowej.

Zainteresowane kluby sportowe proszone są o podpisanie stosownych umów z wyżej wymienionym podmiotem letniczym.

Kontakt do SP ZOZ „Zaodrze”: Pani Iwona Dawid – Zastępca Dyrektora, telefon: 77 474 77 78.

Czynione są starania, aby uzyskać kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na działalność wyżej wymienionej Poradni. W chwili obecnej nie jest jeszcze znana data, od kiedy Poradnia będzie funkcjonować w ramach kontraktu, ani jego wielkość.


Załączniki:
  
 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS